Markant breekt graag een lans voor de campagne STEM VROUW! Politiek engagement van vrouwen verdient een steuntje in de rug. Er zijn genoeg vrouwen die dat waard zijn en zich willen inzetten voor een goed en efficiënt beleid in hun gemeente. Daar zijn wis en zeker ook Markant-leden bij.

In ons Markantmagazine van september lieten we er enkele, die voor het eerst de stap wagen, aan het woord met hun ambities en verzuchtingen. Ze nemen de handschoen op omdat een democratisch bestel nu eenmaal gebaat is bij engagement van mannen én vrouwen.

Laat die kopstem varen en geef je voorkeurstem aan een of meerdere vrouwen op dezelfde partijlijst: dat kan perfect!

Een fijne verkiezingsdag.