Geen enkele boodschap vandaag, 8 maart, mag deze van de mensenrechtenactivisten overschaduwen. Op het pad naar de gelijkheid tussen man en vrouw moet het einde van geweld door discriminatie van de sekses het voornaamste einddoel blijven. Wij bewonderen dan ook sterk wat heel wat organisaties wereldwijd op dat vlak verrichten. Meer daarover in het dossier “Gelijke Kansen” dat je terugvindt vanaf p. 31 in ons papiéren magazine!

Het pad naar de ultieme gelijkwaardigheid vertoont nog andere obstakels. Zo is de combinatie van werk en privé voor vrouwen nog steeds een grotere uitdaging dan voor mannen. Het grootste deel van de zorg (voor kinderen, voor ouders, …) belandt nog steeds bij de vrouw.

De oorzaken liggen vaak heel diep, en zijn zowel bij mannen als bij vrouwen te vinden. Zo zit het bij vrouwen ingebakken dat ze die zorg niet kunnen ‘loslaten’. Aan die fundamentele ‘genderklik’ zullen we enkel via sterke bewustwordingsprocessen kunnen verhelpen, wat niet wegneemt dat er intussen met de beleidsmakers verder moet gekeken worden naar de flankerende maatregelen. Want, laat ons duidelijk zijn: er is nog ruimte voor verbetering. Daar werken we graag aan mee in de vorm van voorstellen. Onze maatschappelijke rol opnemen, dat doen we met passie en overtuiging.

Ook op het vlak van ondernemerschap – daar waar de wortels van onze vereniging liggen – is er nog een groeispurt te nemen: van alle ondernemers in Vlaanderen is er ongeveer een derde vrouw. Dat is te weinig. Enerzijds omdat zelfstandig ondernemen een prachtig beroep kan zijn dat we vrouwen niet willen onthouden, en anderzijds omdat het belangrijk is dat er meer vrouwen ondernemen. Zij ondernemen immers vaak in andere sectoren, en op een andere manier dan mannen. Een goede complementariteit zorgt voor evenwichtige beslissingen en de beste resultaten.

Vanavond, op Internationale Vrouwendag, reiken we in Brussel de prijs uit voor de Vrouwelijke Onderneemster in Vlaanderen, voor de Belofte, en voor de Vrouwelijke Onderneemster uit de armste zuidelijke landen. Het was voor de jury een moeilijke keuze, want er werden ongelooflijk veel straffe dossiers ingediend.

Proficiat aan allen die zich kandidaat hebben gesteld. Jullie zijn stuk voor stuk echte iconen van deze Vrouwendag!