markantmag

Digitaal magazine voor actieve en ondernemende vrouwen

Laad alles
Laad alles
Laad alles

Deel deze post

Enthousiast pleitbezorger van Licht voor de Wereld

interview

Isabelle Verhaegen

Aan het roer van ngo Licht voor de Wereld

Gepost op
6 januari 2016

Gepost in de categorie
inspireer

Rubriek

pigment

De energie straalt van haar af. Isabelle Verhaegen vertelt over de job die ze krap twee jaar uitoefent: directeur van ngo Licht voor de Wereld. Lees mee over haar carrièreswitch en over de uitdagingen die deze ontwikkelingsorganisatie wil en moet aangaan.

 

“Op jacht naar een job waarin ik mijn sociale aspiraties beter kon realiseren

Het was een bewuste carrièreswitch. Met mijn diploma handels-en consulaire wetenschappen wou ik destijds graag in de diplomatieke wereld aan de slag. Er werden hiervoor echter in de periode van mijn afstuderen, geen examens uitgeschreven. Zo belandde ik in de bankensector. Ik heb er twintig jaar graag en in verschillende functies gewerkt, ook als private banker. Op een bepaald moment ging ik me toch vragen stellen o.m. bij de centrale focus op het streven naar maximale winst, het gebrek aan sociale verankering van bedrijven… Ik was inmiddels 45, de kinderen hadden me minder nodig en ik gooide het roer om: met behulp van een zoekmachine op jacht naar een job waarin ik mijn sociale aspiraties beter zou kunnen realiseren.

DSC_0534

Ik ben nu directeur van Licht voor de Wereld. Het is een Belgische niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisatie (ngo) die blindheid bestrijdt bij de armsten in Rwanda, Tanzania en D.R. Congo. Eigenlijk is dat een dankbare opdracht want een groot aantal blinde of slechtziende mensen kunnen op een snelle en efficiënte manier geholpen worden. Een groot aantal, zelfs kinderen, lijdt er aan cataract met blindheid tot gevolg. Dat marginaliseert hen: ze worden soms uitgesloten uit hun familie, kunnen niet meer naar school en een job vinden is quasi onmogelijk. Ze geraken van de regen in de drop want ze kennen geen sociale zekerheid en geen pensioen. Cataract kan gelukkig met een eenvoudige operatie, het plaatsen van een kunstlens, verholpen worden. Hulpverleners sporen actief patiënten op in de dorpen, geven informatie en brengen hen naar het oogziekenhuis voor behandeling. Dit geeft hen terug kansen op een menswaardig leven. Ik besefte snel dat een goed inzicht in het werk on the field onontbeerlijk is. De eerste reis leidde naar DR Congo. Ik ben er verschillende projecten gaan bezoeken, maakte kennis met de projectmedewerkers en leerde de noden van de organisatie te plekke beter begrijpen: een eye-opener in vele opzichten.

visuele therapie

In de projecten van Licht voor de Wereld worden jaarlijks meer dan 18.000 oogoperaties uitgevoerd. 650 slechtziende of blinde kinderen zijn opgenomen in inclusieve educatieprojecten.

De ingreep is het keerpunt. Dan start de nazorg. Mensen aanleren hun ogen te verzorgen, ouders coachen, slechtzienden een aangepaste bril bezorgen. Hiervoor kunnen ze terecht bij de opticien vlakbij het ziekenhuis. Ze betalen volgens draagkracht. Je kan hun probleem ook niet los zien van hun functioneren in de samenleving. We zetten dus ook projecten op van inclusief onderwijs zodat slechtzienden terug naar school kunnen of in aparte klassen hun leerachterstand inhalen, en helpen indien nodig bij het vinden van een job.

IV-2

De expertise die we verworven hebben, willen we graag zoveel mogelijk delen. Een van onze activiteiten is ook er voor te zorgen dat de plaatselijke hulpverleners goed worden opgeleid. We hebben een blueprint opgesteld, een dikke werkmap waarin alle vaardigheden met tekst en beeld worden opgelijst en uitgelegd. Hiermee kunnen medewerkers ter plaatse aan de slag voor de voorbereiding, zorg en nazorg van de patiënten. Een duidelijke manier van werken die we zoveel mogelijk willen verspreiden naar de plaatselijke dispensaria en de districtsziekenhuizen. Zo kunnen we het aantal mensen dat we kunnen helpen maximaliseren. Het is een vorm van sociale franchise

En ja er is veel geld nodig om dit alles te realiseren. We willen niet overheidsafhankelijk zijn maar de subsidies voor ngo-projecten hebben we nog broodnodig. 70% komt echter uit andere bronnen: campagnes, donoren, investeerders, legaten, foundations, bedrijven,… De vaardigheden die ik bij de bank heb verworven, zijn me goed van pas gekomen. Zo kreeg ik snel inzicht in het financiële plaatje en heeft de vereniging er baat bij dat ik alles door een business-bril kan bekijken. Naast individuele contacten en direct mailing, willen we via sociale media ook een jonger publiek bereiken. De focus: met de beschikbare middelen zo veel mogelijk realiseren. Elke gift is goed besteed: er blijft een gering percentage ‘plakken’ voor de werkingskosten.

Licht voor de Wereld werkt voornamelijk met lokaal personeel. In enkele oogziekenhuizen is wel een expat-oogarts aan de slag maar de lokale dokters en verplegers vormen de basis van duurzame zorgverstrekking. Buitenlandse experten stellen dan als coach tijdens korte missies hun kennis en ervaring ter beschikking om het medisch handelen van de plaatselijke zorgverleners te optimaliseren.

IV-4

“Mijn droom? Dat we binnen tien jaar 5x zoveel middelen zouden hebben en erkend zouden zijn als kenniscentrum voor oogzorg in die Afrikaanse regio. Een trainingscentrum dat als rolmodel fungeert.”

Het is best wel een drukke job. Ik ben ook vaak in het buitenland om voeling te houden met de diverse projecten en de goede gang van zaken te bewaken. Ik ben verschillende keren per jaar toch zo’n veertien dagen van huis. Ik ben blij dat mijn man me steunt in deze job. Het geeft ook erg veel voldoening dat we zo’n goede resultaten boeken in het bestrijden van blindheid en slechtziendheid. Het maakt voor deze mensen een wereld van verschil. De kansen die ze met het herwinnen van hun zicht krijgen, zijn velerlei: een plaats in de maatschappij, meetellen, kans op studeren, op werken, …”

Van profit naar non-profitsector is best wel een ommezwaai. Bij de bank was ik het gewend om in een strakke structuur te werken: projectmatige aanpak, experten op verschillende vlakken binnen handbereik (marketing,…). Beslissingen werden ook meer hiërarchisch genomen. Bij Licht voor de Wereld ben ik met àlle aspecten van de werking bezig: zicht krijgen op de interne gang van zaken, het runnen van de organisatie hier en in Afrika, de werking op het terrein (ziekenhuizen, behandelcentra, vorming medewerkers, personeelsbeleid, materiaal beheer…), het werken aan een strategie en de stapsgewijze realisatie van plannen. Gelukkig samen met een klein team van gedreven personeelsleden én de steun van vele vrijwilligers. Beslissingen worden ook vaker in consensus genomen.

Deel deze post