markantmag

Digitaal magazine voor actieve en ondernemende vrouwen

Laad alles
Laad alles
Laad alles

Deel deze post

XIU wil de zichtbaarheid van jongeren in het verkeer verbeteren.

interview

Vier vrouwen maken fluohesjes cool

Omdat zien en gezien worden van levensgroot belang is

Gepost op
29 oktober 2015

Gepost in de categorie
inspireer

November 2008.  Pascale, Karin, Ria en Isabelle zaten- samen met andere vertegenwoordigers van ouderraden van secundaire scholen in het Kortrijkse- met de handen in het haar. De reden: liefst drie dodelijke fietsongelukken met tieners. De druk op de schouders was groot om dit in de toekomst te voorkomen.

Isabelle: “In het lager onderwijs was de klus geklaard. Daar hadden we al succes geboekt met het op een zichtbare manier naar school krijgen van de leerlingen. Veel van de lagere scholen hebben het verplicht dragen van een fluohesje in het schoolreglement opgenomen, zelfs voor de kinderen die te voet en met de auto naar school komen. Zo had iedereen een hesje mee naar school en als er een schooluitstap was, bijv. naar de bib, kon iedereen dit dragen. Ook de ouders zagen er de noodzaak van in en het fluohesje was snel ingeburgerd.”

Fluo scholenactie

Idem voor secundaire scholen?

“ Was het maar waar! In de secundaire school ligt het veel complexer. Jongeren willen dit jasje niet meer dragen, vinden het niet cool, worden soms uitgelachen en wie het toch draagt, voelt zich een witte raaf. Een beetje dezelfde argumenten die meespelen voor het dragen van een helm. Een verplichting via het schoolreglement lukt ook niet: jongeren weten al snel dat het schoolreglement verder dan 200m van de school niet meer geldt.

Jongeren zien pas ‘het licht’ als ze op 18 jaar met de wagen leren rijden of als er – spijtig genoeg – een ongeval met één van hun vrienden of vriendinnen is gebeurd.

Een recent onderzoek van MNM i.s.m. de VDAB, wees uit dat bijvoorbeeld 47% van de ondervraagden wel beschikt over een fluohesje maar slechts 19% daarvan het ook werkelijk draagt. 40% spreekt zich echter uit voor een verplichting door de overheid. Hier kan je wel uit afleiden dat weerstaan aan de groepsdruk niet makkelijk is voor veel jongeren.”

Sensibilisering in de taal van de jongeren is dus zeker aan de orde.

Wat nu?

“Alles startte met 22 scholen in het Kortrijkse, nu hebben we al 153 scholen over heel Vlaanderen over de streep getrokken!”

“We hebben XIU opgestart. XIU is sms-taal voor ‘ik zie je’. Alle activiteiten die we ontplooien zijn er op gericht die zichtbaarheid van fietsende jongeren in het verkeer te optimaliseren. Sensibiliseren en mobiliseren dus, liefst op een zo groot mogelijke schaal zodat steeds meer jongeren overtuigd raken van de noodzaak en hun vooroordelen achter zich laten. We werken vooral in Vlaanderen. Alles startte met 22 scholen in het Kortrijkse, nu hebben we al 153 scholen over heel Vlaanderen over de streep getrokken om mee aan de kar te trekken, maar het moeten er nog meer worden! Nu spreken we met JTVOI ( Je te vois) ook scholen in Wallonië aan. We organiseren jaarlijks een actieweek en een scholenwedstrijd. Tussenin zitten we niet stil want er zijn nog andere activiteiten zoals voordrachten geven, participatie aan congressen en verkeerseducatie- beurzen, beantwoorden van vragen van ouders en leerkrachten, nieuwsbrieven naar de deelnemende scholen, …

Ook partners vinden is belangrijk. We overleggen en werken samen met schoolteams (leerlingen én leerlingen), ouderverenigingen en overkoepelende instanties zoals de Vlaamse Stichting Verkeerskunde(VSV), het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid ( BIVV), de bevoegde Ministers van Mobiliteit en Staatssecretarissen.

Alles financieel rondkrijgen is ook geen sinecure. De zoektocht naar partners vergt veel inzet en tijd. We kregen ooit wat geld van de federale overheid, nu ook van de Vlaamse. We zijn blij met de  goede ondersteuning van DATS24.

Fluo scholenactie2

van links naar rechts op de fiets: Ria, Karin, Isabelle en Pascale

Jaarlijkse actieweek met wedstrijd

Dit jaar is het motto: Laat je betrappen op zichtbaarheid!

“Tijdens de week van 9 tot 13 november – het begin van de donkere periode – vragen we extra aandacht voor zichtbaarheid van jongeren. Het is een wisselwerking: veel scholen ontwikkelen nu ook eigen initiatieven die wij dan via onze website en nieuwsbrieven ondersteunen en bekend maken. De wedstrijd waarop de scholen konden intekenen, heeft als opdracht: pimp your fluojacket. De bedoeling is om jongeren creatief aan het werk te zetten én de drempel voor het dragen van fluo en reflecterend materiaal te verlagen.

De vijf scholen met het origineelste ontwerp ontvangen elk 750 gepersonaliseerde fluohesjes. Bovendien krijgt elke deelnemende school een mooi prijzenpakket.  Hierin vinden ze hippe en flashy prijzen om de zichtbaarheid van de leerlingen te belonen.

Een tijdrovend engagement?

“ een rondvraagje bij de andere vrijwilligers leert me dat we zo’n 7 tot 14u per week bezig zijn met deze werking. We zijn heel gemotiveerd en elke school die meewerkt is een overwinning: immers hoe meer jongeren participeren, hoe meer zichtbaar fietsen voor hen de norm wordt.

Deel deze post