• De jobtevredenheid en werkbevlogenheid van de Vlamingen ligt over het algemeen eerder hoog, bij ondernemers (nog) hoger dan bij werknemers.
  • Die ‘verrijking’ neemt niet weg dat mensen de combinatie tussen werk en privé ook vaak als ‘conflicterend’ ervaren.
  • Mannen nemen duidelijk minder huishoudelijke taken op dan vrouwen en vrouwen zijn maternal gatekeepers.
  • Zowel mannen als vrouwen vinden de ouderrol zeer belangrijk, nog belangrijker dan de werkrol.

Markant vzw formuleerde aansluitend bij deze resultaten een oplossingsgerichte visienota.