Leefbare wereld

In april 2018 – toen een brainstormsessie resulteerde in ons nieuwe thema – waren er nog geen klimaatjongeren om ons een geweten te schoppen. Toch stond werk (helpen) maken van een leefbare wereld toen al hoog op onze agenda. Een grote uitdaging, die we mee willen realiseren door nieuwe inzichten, werkwijzen, inspirerende voorbeelden en bovenal concrete en praktische tips voor dagelijks duurzaam handelen aan te reiken.

Dat natuur en ecologie kunnen samenkomen met cultuur, zal niet verbazen. Misschien wel verrassend is het verbinden van duurzaamheid met zingeving en geluk: auteur Christina Van Geel benoemt onze bestaansreden als ikigai: datgene waarvoor jij ’s morgens opstaat. Mensen zijn niet ‘gemaakt’ om (on)gelukkig te zijn, stelt Dr. Gerbert Bakx: gelukkig leven is een kunst en we handelen zo goed als we kunnen op basis van aangeleerde denkpatronen en gewoonten, visies en strategieën.

Rolmodellen, zorg voor jezelf

Aanleren impliceert dat we ook kunnen afleren. Vastgeroeste gewoontes loslaten, de grenzen van onze comfortzone aftasten, experimenteren. Dat duwtje in de rug om nieuwe uitdagingen aan te gaan, te ondernemen: dat zit in ons DNA en moedigen we graag aan. Markante rolmodellen genoeg binnen ons netwerk! We geven hen een forum om te delen, leren en inspireren.

Tegelijkertijd mogen we het niet vanzelfsprekend – of, zo je wilt, natuurlijk – vinden dat we op alle vlakken perfect moeten/willen zijn. Tussen werk en leven balanceren lijkt een heuse olympische discipline waarin we niet minder dan goud willen halen. En we zijn vaak zelf onze grootste criticus. Gelukkig zijn er mensen zoals Emily Condé die ons kunnen leren hoe we beter voor onszelf kunnen zorgen, hoe we bvb. iets kunnen weigeren zonder schuldgevoelens.

Genderklik

We zullen het misschien niet meteen (h)erkennen, maar genderstereotypen kunnen hierbij een rol spelen. Wellicht heb jij wel jouw eigen keuzes kunnen maken? Sta je sterk in je schoenen en word jij niet benadeeld omwille van je geslacht? Klopt deze perceptie wel? Verrassend genoeg zijn we ons er vaak niet van bewust dat vooroordelen een impact hebben op ons leven. De genderklik maken? Natuurlijk! Verwacht je er maar aan dat wij historisch gegroeide ‘evidenties’ in vraag zullen stellen.

Futureproof

NATUURLIJK staat ook synoniem voor een kritische en leergierige houding. Verleden, actualiteit en vooral toekomstige ontwikkelingen worden onder de loep genomen. Van de toepassingen van genetica en bijhorende ethische vraagstukken tot de sociale, economische en maatschappelijke impact van deze innovaties … wij willen vrouwen (nog meer) futureproof maken.

In een steeds sneller digitaliserende samenleving zijn trouwens niet alleen kennis, knowhow en aanpassingsvermogen essentieel. Er is ook nood aan verwondering. Zelfs, of nét in deze tijd tonen we interesse in rituelen en spiritualiteit. Een verlangen naar betovering? Of is het omdat rituelen de verbondenheid tussen mensen versterken? Verbonden zijn met andere vrouwen, verhalen uitwisselen, grote en kleine momenten delen, samen ontdekken, beleven en genieten … laat dat nu net zijn waar wij voor staan!

Benieuwd naar de concrete invulling van ons jaarthema? Hieronder vind je een enkele van onze leukste, origineelste en mooiste jaarprogramma’s!